Asociația RAWW prezintă expoziția artistului RONE “Visători / 1994-2014” la Galeria IX.

Flyer 1 bis

Universul magic al “Visătorilor” presupune un joc al metamorfozelor, alegorie a creației, concentrare a esențelor într-o manieră minimală de expresie.

Expoziția artistului Rone (Cicerone Florin Cojocaru) “Visători / 1994 – 2014” reunește un număr de 25 picturi realizate între 2012 și 2014, dintre care o parte au la bază studii și schițe ale acestei teme ciclice începând cu anul 1994.

Expoziția va fi deschisă în perioada 17 octombrie 2014 – 9 noiembrie 2014, la Galeria IX,
de miercuri pana vineri între orele 17.00 – 21.00;
sâmbătă și duminică între orele 12.00 – 20.00.

“Visătorii”, reprezintă o invitație a artistului de a păși într-o altă dimensiune spirituală și de a intra într-un joc al trecerii și al devenirii, al rafinării căutării artistice și, totodată, al rafinării formei care tinde spre puritate și esențial. Incursiunea în universul magic al creaţiei sale este o aventură care aduce în prim-plan, pe rând, diverse ipostaze ale sinelui, într-o perspectivă profund umană și esențialmente ludică.

Student al Academiei de Arte Frumoase din București, secția pictură, între anii 1990 și 1994, Rone și-a continuat educația artistică la Paris unde a locuit până în anul 2006, participând la numeroase expoziții și saloane de artă contemporană, atât în Franța cât și în Germania; artistul aflându-se în această perioadă într-o perpetuă căutare a esențelor şi fiind preocupat de metamorfozarea formelor.

Din expozițiile personale recente amintim:
2014 – “12 Visători / 12 Träumer”, Rone, Galeria Fantom, Berlin, Germania
2011 – “Şapte Pitici / Sieben Zwerge”, Rone, Galeria Fantom, Berlin, Germania
2010 – “Ploi / Regen”, Rone, Galeria Fantom, Berlin, Germania
2009 – “Şapte ploi în luna lui Marte”, Rone, Galeria Arte.com, Bucuresti, Romania

Expoziția “Rone / Visători / 1994-2014” (www.rone.ro) este un proiect al Asociaţiei pentru Promovare Culturală si Artistică RAWW (http://www.raww-art.ro/) în colaborare cu Galeria IX.

Parteneri: Domeniile Sâmburești și Aqua Carpatica.

Parteneri media: Art Out, Citadinul, Getlokal, Postmodern, Modernism, Veioza Arte, Feeder Punct Ro

******************************

RAWW Association presents the exhibition of RONE: “Dreamers / 1994-2014” at Galeria IX.

The magical universe of “Dreamers” represents: a game of metamorphoses, an allegory of creation, a sublimation of essences in minimal expression.

The exhibit of artist Rone (Cicerone Florin Cojocaru) “Dreamers/1994-2014” reunites a number of 25 paintings made between 2012 and 2014, a part of which relies on studies and sketches of this cyclic theme starting from 1994.

The exhibit is open in the period October 17, 2014 – November 9, 2014, at Gallery IX, from Wednesday to Friday, between 5 p.m. and 9 p.m.; Saturday and Sunday between 12 p.m. and 8 p.m.

“Dreamers” is an invitation by the artist to step into another spiritual dimension and enter a game of passage and becoming, of refining of his artistic pursuit and, at the same time, of refining of form, aiming at purity and essentials. The incursion in the magical universe of his creations is an adventure bringing forward, one after the other, various hypostases of the self, from a profoundly human and essentially playful perspective.

Student at the Academy of Belle Arte from Bucharest, Painting, between 1990 and 1994, Rone continued his artistic education in Paris, where he lived until 2006, participating in numerous contemporary exhibitions and salons, both in France and Germany, as, in that period, he was in permanent search for the essence and constant preoccupation with the metamorphosis of forms.

Here are some of his most recent individual exhibitions:

2014 – “12 Dreamers/12 Träumer”, Rone, Fantom Gallery, Berlin, Germany
2011 – “Seven Dwarfs/Sieben Zwerge”, Rone, Fantom Gallery, Berlin, Germany
2010 – “Rains/Regen”, Rone, Fantom Gallery, Berlin, Germany
2009 – “Seven Rains in March”, Rone, Arte.com Gallery, Bucharest, Romania

Exhibit “Rone/Dreamers/1994-2014” (www.rone.ro) is a project of the Association for Cultural and Artistic Promotion RAWW (http://www.raww-art.ro/) in cooperation with Gallery IX.

An event sponsored by: Domeniile Sâmburești and Aqua Carpatica.

Media Partners: Art Out, Citadinul, Getlokal, Postmodern, Modernism, Veioza Arte, Feeder.

aRONEonline-4-small